Plan i program poslovanja za 2024. godinu

Izmena Plana i programa poslovanja za 2023. godinu

Plan i program poslovanja za 2023. godinu

Pravilnik o organitaciji i sistematizaciji poslova u našem preduzeću

UGOVOR o realizaciji reklamnog postupka naših potrošača

04.01.2023. godine potpisan je “Ugovor o realizaciji stručne saradnje u sprovođenju reklamacionog postupka po zakonu o zaštiti potrošača”. Detalji ovog Ugovora možete preuzeti OVDE.

POVELJA interne revizije

u JKP za stambene usluge BOR.

Povelju možete preuzeti OVDE.

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI (2023)

PROGRAM POSLOVANJA 2022. GODINA

Program poslovanja za 2022 godinu

Odluka o kreditnom zaduženju Stambeno – Toplana

PROGRAM POSLOVANJA 2021. GODINA

Program poslovanja za 2021 godinu

Prva izmena programa poslovanja za 2021

Druga izmena programa poslovanja za 2021

Treća izmena programa poslovanja za 2021

KVARTALNI IZVEŠTAJI ZA 2021. GODINU

Prvi kvartal 2021.

Drugi kvartal 2021.

Treći kvartal 2021.

PROGRAM POSLOVANJA 2020. GODINA

Program poslovanja za 2020. godinu

Prva izmena programa poslovanja za 2020.

Druga izmena programa poslovanja za 2020.

Treća izmena programa poslovanja za 2020.

KVARTALNI IZVEŠTAJI ZA 2020. GODINU

Prvi kvartal 2020.

Drugi kvartal 2020.

Treći kvartal 2020.

Četvrti kvartal 2020.

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2020. GODINU

Izveštaj revizora JP za stambene usluge BOR za 2020. god.

Napomene uz završni račun za 2020. godinu

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu

Statistički izveštaj

Rešenje o preimenovanju preduzeća:

Na osnovu odluke Grada Bora objavljenu u Službenom listu br.27/2019 od 18.09.2019 godine i Rešenja APR-a naše puno poslovno ime je od 09.10.2019. godine JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE BOR BOR. Skraćeni naziv po spomenutoj Odluci je JKP “BOR” BOR.

Statut preduzeća:

Preuzmite Statut,

Saglasnost osnivača na Statut preduzeća.

Korisnici usluga:

Ostala dokumenta:

Opštinska odluka o kućnom redu i dr.