JKP za stambene usluge Bor trentno ima 36 zaposlenih koji su raspoređeni u tri službe:

  • Tehnička služba,
  • Finansijska služba i
  • Pravna služba.

Ove stručne službe nalaze se u sedištu firme i rade od 7:00 do 15:00 svakog radnog dana.

Na čelu preduzeća je direktor kojeg imenuje Skupštine grada Bora. Njegov rad je kontrolisan i ocijenjen od strane tročlanog nadzornog odbora.

Dva člana nadzornog odbora delegira osnivač – Skupština grada Bora, a jedan član je delegiran iz redova zaposlenih. (Rešenje o imenovanju trenutnog sastava NO).

Trenutni članovi nadzornog odbora:

  • Vukoman Vranić predsednik NO
  • Jovica Milićević član NO

Zaposleni svoja prava ostvaruju preko sindikalnih udruživanja.

Za ostale detalje možete se informisati na drugim stranicama i postovima