Od 2023. godine naše preduzeće počinje sa uređenjem i naplatom parking prostora prema predviđenim zonama u gradu.

O početku primene javnih parirališta bićete naknadno obaveštenei.

Ovde mžete preuzeti CENOVNIK usluga Parkin servisa koji će biti primenjivan u budućem periodu. Isti je usvojen na zadnjem zasedanju Skuštoine grada i Rešenje o tome je na zadnjoj strani dokumenta.