Categories:

JP za stambene usluge Bor trentno ima 36 zaposlenih koji su raspoređeni u tri službe:

– Tehnička služba,

– Finansijska služba i

– Pravna služba.

Ove stručne službe nalaze se u sedištu firme i rade od 7:00 do 15:00 svakog radnog dana.

Na čelu preduzeća je direktor kojeg imenuje Skupštine opštine Bor. Njegov rad je kontrolisan i ocijenjen od strane tročlanog nadzornog odbora.

Dva člana nadzornog odbora delegira osnivač – Skupština opština Bor, a jedan član je delegiran iz redova zaposlenih.

Zaposleni svoja prava ostvaruju preko sindikalnih udruživanja, a većina zaposlenih su članovi Saveza Samostalnog Sindikata Srbije i sindikata Nezavisnost.

Za ostale detalje možete se informisati na drugim stranicama i postovima

No responses yet

Leave a Reply